Profil

Zemědělské družstvo Těmice

 

     Družstvo Těmice bylo založeno 21.1.1956 ve 14 hodin na ustavující schůzi v hostinci u Vondrušů. Na schůzi bylo odhlasováno založení družstva třetího typu, od 1.7.1956 živočišnou a rostlinnou výrobu provádět společně. Katastrální území obce bylo rozděleno na dvě výrobní oblasti tzv. skupiny „Dolní“ a „Horní“. Každá skupina měla pracovní čety z žen, mužů a přidělený počet koní a strojů. Družstvo mělo 71 členů. Na jaře a na podzim byly rozorány meze a katastr rozdělen na 42 honů.

     V roce 1957 byly postaveny dvě drůbežárny a zaveden chov slepic. Družstvo vlastní tři traktory. V roce 1958 byl postaven nový kravín 108, v roce 1959 byla postavena porodna pro 25 prasnic a třetí drůbežárna. V roce 1961 se JZD Těmice sloučilo s družstvy Babín, Drahoňov a Dráchov, jejichž dosavadní činnost sloučením zanikla. Družstvo bylo ustaveno usnesením ustavující schůze ze dne 19.2.1961. V roce 1962 byl postaven čtyřřadý kravín 222, v roce 1965 garáže na traktory, opravárenská dílna a kovárna. V roce 1966 převzalo družstvo pozemky, budovy a stroje od Plemenářské stanice Těmice 34. V tomto roce byla postavena sušička na obilí. Počet členů byl 223. V roce 1968 byla postavena třídírna brambor, v roce 1971 byla postavena bytovka čp. 125, v roce 1978 bytovka čp. 128-133, v roce 1988 bytovka čp. 140, v roce 1985 probíhala výstavba polního hnojiště.

     V letech 1995-2000 došlo k zásadní modernizaci hospodářských objektů družstva – byla provedena rekonstrukce výkrmny prasat Drahoňov, postavena nová dojírna s moderní technologií, rekonstrukce kravína 108 a 220. Bylo zrušeno vazné ustájení dojnic a nahrazeno volným ustájením. Byla postavena odchovna mladého skotu a zrušily se nevyhovující kravíny v Dráchově a Drahoňově. V roce 2006 byla provedena přístavba odchovny a zrušila se poslední vazná stáj v Babíně.

   Zemědělské družstvo Těmice v současné době hospodaří v podmínkách okresu Pelhřimov na celkové výměře 953 ha zemědělské půdy,  z toho je  687 ha půdy orné. Výrobní program družstva pak zahrnuje živočišnou výrobu s chovem skotu s celkovým počtem cca 750 ks, z toho je cca 300 ks dojnic. Součástí ŽV je dále výkrm jatečných býků. Hlavní tržní produkce na úseku ŽV je tudíž mléko a hovězí maso. Družstvo již nechová prasata.

     Druhým neméně důležitým úsekem hospodaření družstva je rostlinná výroba, která zajišťuje hlavně potřeby krmiv po ŽV, ale následně i produkci dalších tržních plodin v podmínkách družstva, a to hlavně řepky olejky, potravinářského žita a ostatních krmných obilovin, tj. pšenice a ječmen. Družstvo má nyní 74 členů.