Úvod

Vítejte na oficiálních webových stránkách Zemědělského družstva Těmice

 

Zemědělské družstvo Těmice v současné době hospodaří v podmínkách okresu Pelhřimov na celkové výměře 953 ha zemědělské půdy,  z toho je  687 ha půdy orné. Výrobní program družstva pak zahrnuje živočišnou výrobu s chovem skotu s celkovým počtem cca 750 ks, z toho je cca 300 ks dojnic. Součástí ŽV je dále výkrm jatečných býků. Hlavní tržní produkce na úseku ŽV je tudíž mléko a hovězí maso. Družstvo již nechová prasata.

     Druhým neméně důležitým úsekem hospodaření družstva je rostlinná výroba, která zajišťuje hlavně potřeby krmiv po ŽV, ale následně i produkci dalších tržních plodin v podmínkách družstva, a to hlavně řepky olejky, potravinářského žita a ostatních krmných obilovin, tj. pšenice a ječmen. Družstvo má nyní 74 členů.